Door leefstijlcoach Denise 'D Hondt

Leefstijlverandering; de invloed van gedrag

Door Maaike

2020-04-06


Omdat gedrag en gezondheid zo veel met elkaar te maken hebben ontkomen we er niet aan ook stil te staan bij gedrag. Gedrag is super complex, kent veel lagen en is nooit volledig te voorspellen. Wat we aan de buitenkant zien, is een afspiegeling van processen die zich in iemand afspelen.


Gedrag is een afspiegeling van wat zich allemaal binnen een persoon afspeelt. Zoals, persoonlijkheid, sociale- culturele blauwdrukken, overtuigingen en emoties. Ondanks het feit dat het moeilijk te voorspellen is, speelt het een belangrijke factor bij leefstijlverandering.
In dit blog wil ik wat dieper ingaan op gedrag en de beweegredenen van mensen! Waarom doen we wat we doen? Waar komt ons gedrag vandaan? En waarom is het zo lastig om gedrag te beïnvloeden, laat staan te veranderen.

Gedrag wordt deels gestuurd door bewuste overtuigingen, maar veel vaker door onbewuste of eerder bewust genomen beslissingen.

Hersenonderzoekers die zich bezighouden met het bewustzijn, vinden bijna unaniem dat het bewustzijn achterloopt op wat iemand doet. Met andere woorden, we zijn ons pas bewust van ons gedrag, als het gedrag al heeft plaatsgevonden. Dit geldt vooral voor alledaagse gedragingen, waarbij iemand niet (meer) nadenkt.

Het volgende scenario komt je vast bekend voor;
Je hebt je voorgenomen om vanaf nu echt gezond te gaan eten, geen suiker en geen alcohol. De hele dag gaat super goed, je hebt je eten meegenomen en je slaat netjes de traktaties van collega’s af.Na een drukke dag op het werk kom je thuis, op de automatische piloot loop je eerst naar de koelkast en je schenkt jezelf een wijntje in. Je ploft lekker op de bank en neemt een slokje van je wijn. Na een paar slokken besef je dat dit niet strookt met je goede voornemens.

We kunnen op de ‘automatische piloot’ een heleboel dagelijkse dingen doen. Gelukkig maar, want het zou erg vermoeiend en inefficiënt zijn om alles steeds weer opnieuw moeten overwegen of bedenken. Mensen met een rijbewijs kunnen beamen dat autorijden in het begin veel moeite kostte. Maar zodra het een automatisme werd, konden ze op het verkeer letten, een gesprek voeren en tegelijkertijd een bestemming invoeren in het navigatiesysteem. In het dagelijkse leven verrichten we ontzettend veel op de automatische piloot, zonder daar bewust bij stil te staan.
Wie altijd al gezond eet en veel sport, denkt daar niet meer over na; het is iets logisch. Net zo goed als het voor anderen juist logisch of normaal is om het niet te doen (‘ik doe het altijd al zo’)

Dit betekent dat het een gedragsverandering heel erg veel mentale kracht vraagt van mensen. Hoe dieper de oude patronen geworteld zijn, des te lastiger is het deze patronen te doorbreken. Daardoor duur het ‘vervangen’ van deze patronen soms jaren.

Kortom als je gedrag of gewoontes wil veranderen, moet je er rekening mee houden dat dit veel tijd vergt. Je moet je nieuwe patronen herhalen, herhalen, herhalen tot je er niet meer over hoeft na te denken.

“Gedragsverandering heeft dus voornamelijk te maken met het opsporen van bestaande patronen en het aanleren van nieuwe patronen.”

Ook interessant voor u

Relevant nieuws