Mijn gemiddelde bij het fietsen is met 3 km per uur gestegen!

Terugblik

Na 3 /4 jaar kijk ik met volle tevredenheid terug wat 2 à 3 keer per week trainen mij opgeleverd heeft.

  • Bovenal een goed en gezond gevoel
  • Concreet is mijn gemiddelde bij het fietsen met 3 km per uur gestegen

Ik ga door!

- Georges Taels

Een goed en gezond gevoel